dinsdag 2 februari 2016

Het dak eraf


We zijn in volle voorbereiding van de musical.
Er wordt gedanst, geacteerd en gezongen.
Na de schooluren wordt er geschilderd aan het decor, kledij genaaid, wordt de pers gecontacteerd,...
Wat een bedrijvigheid !!!

Het dak gaat er ECHT af !!!