dinsdag 15 maart 2016

Schatten en wegen.

Tijdens de wiskundelessen hebben we dit jaar al heel veel nieuwe dingen geleerd. In een les
metend rekenen leerden we de maateenheid kg kennen . We moesten het gewicht van het voorwerp
eerst schatten en daarna wegen op een gewone keukenweegschaal en op een digitale weegschaal.