donderdag 9 februari 2017

Les wiskunde : leren van en met elkaar .

In de wiskundeles hebben we een andere werkvorm uitgeprobeerd. De leerlingen werden in groepjes
van 4 verdeeld. Het was de bedoeling dat de lln. vrij in een breukenbundel en klokbundel werkten, terwijl er telkens een groepje bezig was met wegen . De nieuwe leerstof i.v.m. gewicht : kg en g
werd vooraf in een kort instructiemoment uitgelegd. Ze kregen ook wat uitleg over de manier waarop we in deze les zouden werken .  Als iets niet duidelijk was, konden ze uitleg vragen aan een leerling van hun groepje of zoals anders ook aan de leerkracht. Achteraf werd de les geëvalueerd.
De leerlingen vonden het leuk dat ze eens uitleg kregen van een klasgenootje. Diegene die uitleg
gaf ,vond het eveneens fijn om eens uitleg te kunnen geven. Ook het weegmomentje verliep vlot.
Er werd in groep overlegd wie wat zou wegen en daarna vulden ze samen het resultaat op hun werkblaadje in. 
Tijdens het wegen werd wel eens vergeten dat we vooraf hadden afgesproken dat we op fluistertoon met elkaar zouden praten.
De leerlingen vonden dit een leuke les !