zondag 21 januari 2018

De geluksvogel 'Hokko'

De leerlingen van het 3 de leerjaar stelden de  geluksvogel 'Hokko' voor. 
Ze hebben dit heel goed gedaan !!! 
Hokko wil niet alles voor zichzelf houden. Hij wil delen en geven . Ook wij willen iets doen 
voor iemand anders. Dit doen we o.a. door voor iemand anders iets te maken.