dinsdag 11 september 2018

De klas in het klein !

Binnen het thema 'Welkom' kregen de kinderen vandaag de opdracht om één van de nestklasjes met blokken  na te bouwen . Eerst maakten ze een schets op papier . Daarna gingen de groepjes 
aan de slag met verschillende soorten blokken.